wtorek, 12 listopada 2013

The Independence Day/Dzień Niepodległości

Właśnie minęła 95. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziś Narodowe Święto Niepodległości (jak brzmi oficjalna nazwa tego święta) kojarzy się głównie z korkującymi miasta licznymi przemarszami i walkami (niestety nie tylko słownymi) między zwolennikami różnych opcji politycznych. Jednak nie zawsze tak było. W okresie międzywojennym Święto Niepodległości obchodzone było uroczyście i radośnie. Miasta (nie tylko stolica) były pięknie dekorowane, odbywały się parady, pokazy sprzętu wojskowego, odsłaniane były pomniki, wieczorami elity brały udział w organizowanych dla uczczenia święta balach i rautach. Dziś brakuje mi tej wzniosłej i uroczystej otoczki wokół 11 listopada - a także klasy, z jaką niegdyś obchodzone było to święto.
Spójrzmy więc na historię obchodów Święta Niepodległości w dwudziestoleciu międzywojennym...

At the November 11th we celebrate the 95th anniversary of ending the World War I. In Poland it's also the National Independence Day - because when the World War I ends, Poland could regain its independence after the 123 years of being under Russia's, Austria's and Prussia's partitions. Nowadays, the Independence Day is often linked with traffic jams caused by parades and with fights between followers of certain political parties. But things not always were like this. In the pre-war era, the Independence Day was celebrated in a very joyful and solemn way. Cities (not only the capital) were beautifully decorated, there were marchpasts, military parades, the monuments were unveiled, at the evening aristocrats attended balls and cocktail parties. Today, I miss this old-fashioned, ceremonial way of celebrating the November 11th.

So let's take a look at the history of celebrating the Independence Day in 20s and 30s...
Choć pierwsze obchody Dnia Niepodległości miały miejsce już w 1919 roku, formalnie 11 listopada został ogłoszony dniem święta narodowego dopiero w roku 1937. W roku 1926 11 listopada ustanowiony został dniem wolnym od pracy, a w 1932 - także od nauki szkolnej. W 1937, na mocy ustawy Sejmu RP, 11 listopada został uznany dniem Narodowego Święta Niepodległości. 
W dniu 11 listopada odsłonięte zostały m. in. Pomnik Lotnika (1932) na warszawskim Placu Unii Lubelskiej oraz pomnik generała Józefa Sowińskiego (1937), bohatera powstania listopadowego, w Parku Wolskim.

Although the Independence Day was celebrated for the first time in 1919, the November 11th was officially recognized as a national holiday in 1937. In 1926 the November 11th was proclaimed a day off for institutions and in 1932 also for schools. In 1937, according to the resolution of the Sejm (the lower house of the parliament) of the Republic of Poland, the November 11th officially became a public holiday - the National Independence Day.

The November 11th was the day of unveiling - among others - the Monument of the Aviator (1932) on the Union of Lublin's Square in Warsaw or the monument of general officer Józef Sowiński (1937), the veteran of November Uprising.


Odsłonięcie Pomnika Lotnika w Warszawie, 11.11.1932
The unveiling of the Monument of the Aviator in Warsaw, 11.11.1932


Po wybuchu II Wojny Światowej, obchodzenie Dnia Niepodległości, jak i innych polskich świąt, było zakazane i groziło nawet karą śmierci.

W roku 1945 ustanowione przed wojną Święto Niepodległości zostało zniesione, a głównym świętem narodowym ustanowiono 22 lipca, rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN (Narodowe Święto Odrodzenia Polski, zwane też Świętem Manifestu Lipcowego). 11 listopada wrócił do kalendarza polskich świąt państwowych dopiero w roku 1989 - jednak nie odzyskał już takiej rangi, jak przed wojną.

After the outbreak of the World War II celebrating the Independence Day - as well as other Polish public holidays - was strictly forbidden and could be even punished by death.

In 1945 the new communist government of Poland cancelled the pre-war Independence Day. From this year, the main public holiday in Poland was 22nd July, the anniversary of proclamation the Manifesto of the Polish Comitee of National Liberation (the Polish Comitee of National Liberation was a Soviet-backed provisional government) - called the National Day of Rebirth of Poland, or - shorter - the Day of July Manifesto. 
The November 11th came back to the calendar of public holidays in 1989 - but now it's celebrated much more humble than before the war.

Popatrzmy więc na zdjęcia...

So let's take a look at the pictures...


Pięknie udekorowane budynki:
The beautifully decorated buildings:


Stylizowany Orzeł Biały na warszawskim Nowym Świecie, 11.11.1928
The illumination in the shape of the White Eagle on the Nowy Świat street in Warsaw, 11.11.1928


Gmach Prezydium Rady Ministrów ozdobiony na Święto Niepodległości, 11.11.1932
The house of the Cabinet of Poland decorated for the Independence Day, 11.11.1932


Iluminacja Zamku Królewskiego, 11.11.1932
The illumination of the Royal Castle, 11.11.1932


Parady i pokazy sprzętu wojskowego:

Parades and military rewievs:


11.11.1926, Warszawa11.11.1927, Warszawa


11.11.1928, Warszawa


11.11.1930, Poznań11.11.1930, Poznań11.11.1933, Kraków11.11.1933, Lwów11.11.1934, Katowice11.11.1934, Poznań


11.11.1936, Warszawa11.11.1937, Warszawa11.11.1937, Warszawa11.11.1938, Cieszyn


11.11.1938, Warszawa


Pokazy lotnicze:
Airshows:

11.11.1928, Warszawa


11.11.1933, Warszawa

11.11.1934, Warszawa
Wszystkie zamieszczone w poście zdjęcia opublikowane zostały dzięki uprzejmości NAC.
All photos in this post were published thanks to the kindness of NAC (The National Digital Archive).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz